Anda Yalan

Çetin Altan'ın bugünkü yazısında da bir edebi ziyafet bizi bekliyor:

Şeyhülislam Yahya Efendi, çağdaşı Nef’i’ye de takılmış ve onu övermiş gibi yaparak, İslamiyet dışı ilan etmişti.
* * *
Hz. Muhammed’den önce yaşamış en ünlü Arap şairlerinin başında İmruü’l-Kays geliyordu.
Yahya Efendi de, Nef’i’yi övermiş gibi yaparak şöyle diyordu:
-Nef’i, İmruü’l-Kays gibidir kâfir...
* * *
Nef’i de hemen bir yanıt vermişti Şeyhülislam Yahya Efendi’ye:

Yahya Efendi bize kâfir demiş
Tutup biz ona desek Müselman
Yarın varıldıkda ruz-i cezaya (ceza gününe)
Çıkarız ikimiz de anda yalan

Öncelikle şu hususu düzeltelim: "Nef'i İmruü'l-Kays gibidir kafir" diye bir mısra yok. Onun aslı şöyledir¹:

Şimdi hayl-i sühan-verân içre
Nef’î mânendi var mı bir şâir
Sözleri seb’a-i muallakadır
İmriü’l-Kays kendidir kâfir

Nef'i tarafından yazılan cevabın doğrusu da şöyledir:

Bize kâfir demiş müftî efendi
Tutalım ben diyem ana müselmân
Varıldıkta yarın rûz-ı cezâya
İkimiz de çıkarız anda yalan

Köşe yazısından devam edelim:

İç bade güzel sev var ise akl-ı şuurun
Dünya var imiş, ya ki yok olmuş ne umurun

Konu divan edebiyatı olduğu için önemsiyorum, yoksa sayın 1 harf sayın Altan'a feda olsun: "akl-ı şuur" (şuurun aklı) değil "akl u şuur" (akıl ve şuur).
Nef´i
Nef´i


¹ Tespit sairtali'ye aittir.

Kimler Emeritus
Çehov Nasıl Yazılır
Waldo Sen Neden Burada Değilsin
Ölü Ozanlar Derneği'nin Finali
Men Dakka Dukka Ne Demek