Turchia

Özdemir İnce bugünkü yazısında Türkiye adının geçmişine değinmiş:

Haçlı Seferleri’nden (1095-1270) itibaren Frenkler Anadolu’ya Türkiya (Turchia) adını vermişler. Muhtemelen, aynı toprağa “El Turkiya” adını veren Araplardan öğrenmiş olmalılar.

Turchia ismi, Göktürk devletinin MS 7. yüzyılda Bizans kroniklerinde geçen ismidir. Frenkler de Turchia adını Bizanslılardan öğrenmiştir.

Türkiye'nin Arapçası el-Türkiya değil Türkiya'dır. Özel isimlerin başına artikel gelmez.


Amerika'da Rüşvet Skandalı
César Aira'nın Yazdığı Kitaplar
İki Dünya Arasında Kalmak
Babanın Yasakladığı Kelimeler
Avrupa Sanatında Kanuni Sultan Süleyman