17 Şubat 2011 Perşembe

Muhtelif Yüzyıl

Hasan Pulur'un 9 Ocak 2011 tarihli yazısından:

17 yüzyılda, Padişah 3. Mustafa demiştir ki:
“Yıkılupdur bu cihan sanma ki bizde düzele
Devleti çarh-ı deni verdi kamu müptezele
Şimdi erbab-ı saadette gezen hep hazele
İşimiz kaldı hemen merhamet-i lem yezele.”
"Erbab-ı saadet"(mutluluk erbabı) değil ebvab-ı saadet (mutluluk kapıları) olacak. Geçelim.

Şeyhülislam İsmail Asım da aynı görüştedir:
“Hak bu kim mülk-i cihan girdi yed-i müptezele
Akl-ı sadıka nizamı hele hiç girmez ele
Berk ü barını kamu eyledi yağma hazele
Ab-ı şer ile meğer ravza-i devlet düzele.”
Sadrazam Ragıp Paşa’nın da umudu yoktur:
“Niceler eyledi kâmın bu cihanı tiz ele
Feleğin devri mutabık yine bezm-i ezele
Sanma ey dil ki saadet bula bir dem hazele
Verdi hallak-ı cihan müptezeli müptezele.”
17. yüzyılda manzara bu...

Padişah 3. Mustafa 1717 doğumludur. Yani 18. yüzyılın başı.
Şeyhülislam İsmail Asım Efendi 1685 doğumludur. Söz konusu şiiri 15 yaşından önce yazmış olmasına pek ihtimal vermiyoruz.
Sadrazam Ragıp Paşa da 1698 doğumludur. Hasan Pulur'un hatırına bile olsa 17. yüzyılda yani 2 yaşındayken şiir yazmış olmasına ihtimal veremiyoruz.
III. Mustafa
III. Mustafa

* Katkısı için Ferahnak'a teşekkür ederim.
Yeniçeri Ocağı
Osmanlı Ermenileri
Muhteşem Yüzyıl
Muhteşem Hazine
Muhteşem Sayı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kamu Kurumu Niteliği

PFDK'nın 2011 şike soruşturmasından elde edilen deliller ışığında verdiği karar, TFF'nin organında görev alan kişilerin kamu görevi...