12 Şubat 2011 Cumartesi

TCK 301 Son Hali

Nazlı Ilıcak 10 Şubat 2011 tarihli yazısında TCK 301'den bahsetmiş ama eski metni alıntılamış:

AK Parti, suç duyurusunda bulundu, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinden (Türklüğü, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak) Süheyl Batum'un yargılanmasını istedi. Söz konusu madde, düşünce özgürlüğü açısından sorunlu.

Söz konusu maddede 2008 yılında değiştirilmişti.

Mustafa Mutlu da 12 Şubat 2011 tarihli yazısında TCK 301 metni diye eski metni yazmış:

MADDE 301

(1) Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti‘ni, devletin yargı organlarını, asker veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.

(4) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

TCK 301'in 30 Nisan 2008'de yapılan değişiklik itibariyle son hali şöyledir:

Madde 301- (Değişik: 30/4/2008-5759/1 md.)
(1) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
(3) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.
(4) Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

Katkısından ötürü Kağan Bahadır'a teşekkür ederiz.


Tahsin Bekir Balta Kürsüsü
Türkiye Adının Kökeni
Ayet-Sure Farkı
İnsanca Olan Hiçbir Şey Bana Yabancı Değildir
Guardian of the Harem - Zülfü Livaneli

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kamu Kurumu Niteliği

PFDK'nın 2011 şike soruşturmasından elde edilen deliller ışığında verdiği karar, TFF'nin organında görev alan kişilerin kamu görevi...