7 Şubat 2011 Pazartesi

Torba Yasa

Yılmaz Özdil'in 7 Şubat 2011 tarihli yazısından:

Şaka bir yana, ölü poposuna pamuk tıkar gibi, tuttuklarını tıktıkları için, dünya rekoru bu torba... Bırak içeriğini, sadece başlığı bile 612 kelimeden oluşuyor.
¡
İki sayfa tutan 612 kelimeyi yazarım yazmasına ama, hazır nizam intizam sağlanmışken, tatil günü keçileri kaçırmanın âlemi yok herhalde...

Tabi Özdil bu iddiasında yalnız değil. Bakalım Şükrü Kızılot 30 Ocak 2011 tarihli yazısında ne demiş:

612 kelimelik yasa adı olur mu?

BİR yasa var adı tam 612 kelime!
Başka bir anlatımla, yasanın adı tam 2 sayfa tutuyor.
Hangisi mi?
Bugünlerde Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen, basında da “Torba Yasa” olarak adlandırılan bir yasa tasarısı var ya...
İşte, o...
Herhalde 612 kelimelik adıyla, Guinness Rekorlar Kitabı'na girer!..

Guinness Rekorlar Kitabı temalı dahiyane espriye kadar mükemmel bir kaynak oluşturan bu yazının dayanağı nedir göremiyoruz lakin çok açık seçik olan şu olguyu paylaşabiliriz:

TBMM resmi kayıtlarına göre 29 Kasım 2010 tarihinde meclise sunulan kanun tasarısının adı şudur:

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Toplam 25 kelime, 168 harf.
İtalyan Ceza Kanunu
Ek Madde
Geçici 16. Madde
CMK İle CMUK Arasındaki Fark
TCK 301 Son Hali
Efrada Kötü Muamele
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Tekalif-i Milliye Kanunu
Şikayetçi Hıncal İşlem Yapılsın Lütfen
Arzuhalimdir
12 Eylül Anayasası
Anayasa'nın Değiştirilemez Hükümleri

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kamu Kurumu Niteliği

PFDK'nın 2011 şike soruşturmasından elde edilen deliller ışığında verdiği karar, TFF'nin organında görev alan kişilerin kamu görevi...