2 Haziran 2011 Perşembe

Gürcü Mehmet Paşa

Çetin Altan, Nef'i'den ve bir kasidesinden bahsetmiş. Önce kasideyi görelim:

Alın işte Nefi’nin ‘Siham-ı Kaza -Yargı Okları’ yapıtından, Vezir-i Azam Gürcü Mehmet Paşa için yazdığı bir sövgü kasidesi:

Gürcü hınzırı, a samsun-i muazzam a köpek
(Görkemli saray itleri bekçisi a köpek)

Doğru çevirisi, "Gürcü domuzu, ey iri kıyım av köpeği, ey köpek !

Kandesin kande nigehbani-i Alem a köpek...
(Nerdesin nerde Alemin bekçisi a köpek)

Orjinali "Kande sen, kande nigehbânî-i âlem a köpek!" Doğru çevirisi de, "Sen nerde, âlemin muhâfızlığını yapmak nerde a köpek!"

Altan, bu kasideyi örnek verdikten sonra devam etmiş:

Nefi’nin ‘A köpek’ diye sövdüğü Gürcü Mehmet Paşa kimdi biliyor musunuz? IV. Murat’ın 11 yaşında tahta çıkar çıkmaz atadığı 87 yaşındaki vezir-i azam vekili... 

IV. Murat'ın tahta çıkışı ile Gürcü Mehmet Paşa'nın atanması arasında 7 ay vardır, ayrıca bu atamayı 11 yaşındaki padişah değil, devleti onun yerine yöneten annesi ve diğer devlet adamları yapmıştır.

Altan, yazısının yukarıda naklettiğimiz bölümünü eski bir yazısından alıntılamış:

Hoşgörünüze sığınarak, “Kullar ve Sultanlar” adlı kitaptaki, 13 yıl önce 6 Haziran 1998 tarihinde yayımlanmış bir yazımdan, ufak bir alıntı yapıyorum.

Biz de sayesinde 13 sene önceki bir yazıyı değerlendirmiş olduk. Yazıyı bilmem ama hatalar güncelliğini koruyor.
Gürcü Mehmet Paşa
Gürcü Mehmet Paşa
* Katkısı için sairtali'ye teşekkür ederiz.


Kaç Öğrenci Var
Mehmet Karlı Kimdir
Wimbledon 2011
Peppermoon Nerede
Aristophanes Piyesleri

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kamu Kurumu Niteliği

PFDK'nın 2011 şike soruşturmasından elde edilen deliller ışığında verdiği karar, TFF'nin organında görev alan kişilerin kamu görevi...