Avcı Mehmet

Çetin Altan okurlarına Avcı Mehmet'i anlatıyor:


Sultan IV. Mehmet'in saltanatı 39 yıl sürmüştür.

Ayrıca belirtelim ki tahtta en uzun süre kalan Kanuni Sultan Süleyman'ın bile saltanatı 51 yıl sürmemiştir. 45 yılla sınırlı kalmıştır.

IV. Mehmet
Dördüncü Mehmet