Beyaz Bayrak

Mehveş Evin'den okurlarına tarih ziyafeti:


Doğu Han hanedanı milattan sonra 25-220 arasında hüküm sürmüştür. Bkz. Han Dynasty China

beyaz bayrak