Fransız Ne Demek

Hasan Celal Güzel'den tezler:


Fransa, Frankların ülkesi anlamına gelir. Fransız da Fransalı anlamına gelir. Tıpkı İtalyan kelimesinin İtalyalı anlamına gelmesi gibi. Bu ulus adları coğrafya üzerinden tanımlanmıştır.