Tevfik Fikret

Çetin Altan, bugün Tevfik Fikret'in bir şiirini okurlarıyla paylaşmış:

Derken aklıma Tevfik Fikret’in “Rubab-ı Şikeste (Kırık Saz)” adlı şiir kitabımın ilk dörtlüğü geldi:
Kimseden ümmid-i feyz etmem, dilenmem perr-ü bal;
(Kimseden bilgelik öğrenmeye de kalkmam, kol kanat da dilenmem)
Kendi cevvim, kendi afakımda kendim tairim.
(Kendi uzayımda, kendi ufuklarımda kendim uçarım)

Şiirdeki doğru kelime "afakım" değil, "eflakım" olacak. "Eflak" eski dilde "gökler"manasına gelir ve Tevfik Fikret'in şiirinin doğru yazılışı ve çevirisi   "kendi afakımda (ufuklarımda)" değil, "kendi eflakımda (göklerimde)" dir.

İnhina, tavk-ı esaretten girandır boynuma;
(Tutsaklık tasması için eğilmek, ağır gelir boynuma)


Burada kelimeler doğru ama çeviri yanlış. Doğru çeviri, "Eğilmek, tutsaklık tasmasından daha ağır gelir boynuma" olacak.


tevfik fikret