Dramatik Sonuç

Derya Sazak okurlarına TİP tarihinden kupleler sunuyor:


Buradan bakınca sonuç o kadar da dramatik görünmüyor çünkü 1965 seçimlerinde TİP Mardin'de 15 bin değil 1.965 (bindokuzyüzaltmışbeş) oy aldı.