1 Ağustos 2011 Pazartesi

Gelişmiş Ülkeler

Rahmi Turan, bugün, ne kadar geri kalmış bir ülke olduğumuzu diğer devletlerle mukayeseli olarak anlatmış:Japonya'nın milli geliri 45.000 dolar değil, 33.804 dolardır.. Bu miktar  IMF rakamlarına göre, Japonya'yı dünyada 24. sıraya yerleştirir.. Aynı şekilde İtalya'da milli gelir 40.000 dolar değildir. İtalya, 29.392 dolar milli gelirle 28. sıradadır.

Ayrıca, Turan'ın,  ne kadar borçlu bir ülke olduğumuzun altını çizdiği yazısında örnek ülkeler olarak İtalya ve Japonya'yı göstermesi de pek uygun olmamış. Japonya'nın gayri safi milli hasılasının % 220,282'si oranında borç stoğu vardır. Aynı şekilde İtalya'nın borç stoğu da GSMH'sının % 119,009'u oranındadır. Türkiye için ise bu oran % 41, 681'dir.
* Katkısı için Ekrem Söyler'e teşekkür ederiz.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kamu Kurumu Niteliği

PFDK'nın 2011 şike soruşturmasından elde edilen deliller ışığında verdiği karar, TFF'nin organında görev alan kişilerin kamu görevi...