İmza-Paraf Farkı

Ertuğrul Özkök okurlarına Almanya-İsviçre arasındaki anlaşmadan bahsetmiş:

Bir imzayla çökmedi çünkü ortada imza yok. Taraflar söz konusu anlaşmayı parafladı.


Uluslararası hukukta belgenin bir yetkili tarafından imzalanması o belgenin kabulü anlamına gelir. Burada ise yetkililer prensiplerde anlaştıkları için sadece "paraf" atmışlar, bir nevi "gördüm" demişlerdir. Yani belge henüz yürürlüğe girmiş değil.