Mobutu Kimdir

Selahattin Duman güldürürken düşündüren esprilerini ardı ardına patlatıyor:

Mobotu 1965'te iktidara gelmişti ancak iktidarı 60'lı yıllarla sınırlı kalmadı. 70'lerde, 80'lerde ve 97'ye kadar 90'larda da iktidarda kaldı

Devam edelim:


Selahattin Duman'ın fantezisini boşa çıkardığımız için üzgünüz ama Mobutu'nun kendine seçtiği isminin anlamı kısaca "Fetihten fethe koşan azimli savaşçı"dır. New York Times'da verilen tam İngilizce karşılığıyla ""the all-conquering warrior who, because of his endurance and inflexible will to win, will go from conquest to conquest leaving fire in his wake."
Mobutu