Sezar

         Nuray Mert, dinler ve mensupları üzerinden bir örneklemede bulunmuş:


 Muaviye, İslam dinine mensuptu ama Sezar ve Hristiyanlık için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Çünkü Sezar, M.Ö 100-44 yılları arasında yaşadı ve Hristiyanlığın doğuşuna yetişemedi.