Çetin Altan'ın Üçlemesi

Çetin Altan'ın köşesi yıllardır aynıdır.

Aklına gelenleri düzenli düzensiz, bağlantılı bağlantısız yazar.

Arada bir bir bilgi verir, bir alıntı yapar.

İşte o zaman da bize iş çıkar çünkü genelde o bilgi yanlış, alıntı hatalıdır.

Gelelim Çetin Altan'ın üçlemesine.

Yazarımızın Cumartesi günkü yazısından:


Plan, kroki bir yana dursun, Haliç üzerine yapılan ilk köprünün Iustinianus döneminde yani Leonardo Da Vinci'den 9 asır önce yapılan 12 kemerli bir taş köprü olduğu bilinmektedir.

Yazımıza devam edelim:

Damat Ferit Paşa ömrü boyunca toplam iki kez vezir-i azam olmuştur.

Gelelim Çetin Altan'ın modifiye ettiği Nazım Hikmet şiirine:

Şiirin aslı ise şöyle:

Gece gelen telgraf
Dört heceden ibaretti:
"Vefat etti."
.....(arada 41 dize var)
Düşmanlar kına yaksın
Dostlar girsin saflara.
Sen gözyaşı göstermeden ağlıyacaksın
Gece gelen telgraflara...