29 Ekim 2010 Cuma

Peki Ya Cumhuriyet?

Yılmaz Özdil 29 Ekim 2010 tarihli yazısında her zamanki gibi bir dizi malumatfüruşluk yapmış:

Venizelos, İngilizlerle işi bağlamıştı, “Takıl bana, seni İzmir’de krallar gibi yaşatıcam” dedi, tuttu kolundan bu kazmayı, İzmir’i işgal ettirdi. İngilizler Venizelos’u kullanıyor, Venizelos İngilizleri kullanıyordu. Anadolu’da gözü yoktu, n’aapsın çorak toprakları, patlıcan ekecek değildi herhalde, hiç acelesi de yoktu, gözü İstanbul’daydı. Osmanlı paketlendikten
sonra, kurşun bile sıkmadan oturduğu Ege’nin ve ardından İstanbul’un tapusunu alma niyetindeydi.

Yılmaz Özdil gibi tescilli İzmir uzmanı bir yazar bu hatayı nasıl yapar? İzmir'in tarıma elverişli alanı Yunanistan'ın hele ki o zamanki Yunanistan'ın toplam tarıma elverişli alanından çoktur. Hatta ilk çağlarda Yunanlılar toprakları kayalık olduğu için kendilerini denizciliğe verip Akdeniz'in her yerine koloni kurmuş olmakla ünlüdür. Verimli olan Anadolu toprağıdır. İzmir'in çoğu ırmakların taşıdığı alüvyonlardan oluşur, ki olabilecek en verimli topraktır. Devam edelim:


Bizim İngiliz kuklası padişah, Mustafa Kemal’e idam fermanı çıkardığında... Öbür kukla Aleksandros, sarayında, sevgili köpeği Fritz ile oynuyordu; bi de maymunu vardı, Moritz.

Maymun Moritz, köpek Fritz’i kıskandı, saldırdı, Kral araya girdi, ayırmaya çalıştı, maymun dolmuş iyice tabii, bu saatten sonra kralını tanımam dedi, Kral’a da girişti... Kral’ın yüzü gözü haşat oldu, kan revan... Maymun köpeği öldürdü, askerler de maymunu vurdu.
Gel gör ki, kan zehirlenmesi olmuştu, İzmir’i işgal emrini veren kukla, bağıra bağıra öldü.


İşin magazince yansıtılmış halini değil aslını anlatalım: Aleksandros sarayında değil arazide yürüyüş yaparken ısırıldı. Köpeğine yaklaşan bir maymunu sopasıyla dürtecek olur ve bir diğer maymun (evet bir maymun daha var) eşine sopayla vurulduğunu görünce Aleksandros'a saldırır. Maymunların ikisi de Aleksandros'un yürüdüğü kraliyet arazisini işleten adama aittir. O kargaşada Aleksandros bacağından ısırılır.

Siz siz olun... Bedelini kanla-canla ödediğimiz cumhuriyetimize sahip çıkın, aman diim, devlet katında maymun barındırmayın.

Kurtuluş Savaşından ya da başka açıyla Küçük Asya bozgunundan bahsederken konu nasıl 29 Ekime bağlandı orası belli değil. Özdil 19 Mayıs 1919'da başlayıp İzmir'in kurtuluşuna kadar geçen sürece bir gönderme yapıyor ama 29 Ekim ülkenin artık saltanat/hanedan tarafından yönetilmeyeceğinin kesinleştiği apayrı bir gündür.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kamu Kurumu Niteliği

PFDK'nın 2011 şike soruşturmasından elde edilen deliller ışığında verdiği karar, TFF'nin organında görev alan kişilerin kamu görevi...