28 Aralık 2010 Salı

Geçici 16. Madde

Konumuz Anayasa'nın geçici 16. maddesinin doğuracağı hüküm.

Yalçın Bayer'in 28 Aralık 2010 tarihli yazısından:

Anayasa’nın 16. maddesine dikkat
“ANAYASA halkoylamasına ilişkin oy verme kütüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oykullanma yeterliliği bulunduğu halde hukuki ve fiili herhangi bir mazereti olmaksızın halkoylamasına katılmayanlar, Anayasa’nın halkoylamasını takip eden beş yıl içindeyapılacak genel ve araseçimleri ile mahalli seçimlere ve diğer halkoylamalarınakatılamazlar, seçimlerde aday olamazlar.”
Bugüne kadar üzerinde pek durulmayan bu geçici 16. madde hükmü, 1982 Anayasası’nın halkoylamasında katılımı zorlamak amacı ile konulmuştu.
Fakat hangi anayasa oylamasını takip eden beş yıllık dönemi kapsayacağı belirtilmediğiiçin genel bir hüküm niteliğini kazanmıştır ve bütün anayasa halkoylamalarını(referandumları) kapsayacak biçimde yorumlanabilir.
Ve kurnaz anayasacılar tarafından Kılıçdaroğlu ve BDP’li vekillerin 2011 seçimlerinde adaylığını önleyebilirler (mi?)
Yrd. Doç. Dr. Engin ÜNSAL
Eski CHP İstanbul Milletvekili

Görüldüğü üzere değerli Doç Dr. Engin ÜNSAL Anayasa'nın geçici 16. maddesinden bahsetmiş ama sayın Bayer başlığı Anayasa’nın 16. maddesi diye atmış. Oysa arada rakam benzerliği dışında bir bağlantı yok. Geçici maddeler Anayasa'nın kalıcı maddelerinin bitiminden itibaren 1'den başlayarak sayılan ek maddelerdir.

Hayde Gidelum Türküsü
Çelebi Böyle Olur Bizde
Olağan Mahkeme İlkesi Nedir
Torba Yasa Kaç Kelime
Hangi Takımlar Ay-Yıldızlı Arma Giyebilir

LDP Tek Başına İktidar

Bahsettiğim LDP bizim yunus logolu parti değil. Japonya'nın en büyük partisinin adı da LDP. Üstelik açılımı bizdekinin aynısı: Libe...