6 Ocak 2011 Perşembe

Ek Madde

Hıncal Uluç, bugünkü yazısında özgürlükler konusunda Amerikan Anayasasından dem vurmuş:

İfade özgürlüğü Amerikan Anayasasının birinci maddesidir. Bu madde sayesinde, yıllarca yasaklı kalan Lady Chatterley'nin Aşığı (D.H. Lawrence) adlı klasik roman serbestçe basılabilmiş, Henry Miller'in şimdi bir efsane olan "Sexus"u el altından dağıtılmaktan kurtulabilmiş, Playboy dergisi yayın hayatına atılabilmiştir. Hollywood'un gerek siyasal düşünceler, gerekse, erotik görüntüler olarak özgürleşmesi bu birinci maddenin kayıtsız şartsız geçerli kılınmasıyla mümkün olabilmiştir.

Uluç'un sözünü ettiği madde, Amerikan Anayasasının birinci maddesi değil,  Amendment denilen, Anayasa metnine yapılan ilavelerin yani ek maddelerin birincisidir. (First Amendment)

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

original bill of rights
Kongre; bir dinin kurumsallaşmasını sağlayan  veya özgürce yaşanmasını engelleyen veya ifade ve  basın özgürlüğünü, kişilerin barışçı biçimde toplanma, şikayetlere çözüm bulunması için hükümete dilekçe verme hakkını kısıtlayan hiçbir yasa yapamaz. 


Kimler Emeritus
Çehov Nasıl Yazılır
Şehir Ne Demek
Ölü Ozanlar Derneği'nin Finali
Men Dakka Dukka Ne Demek

LDP Tek Başına İktidar

Bahsettiğim LDP bizim yunus logolu parti değil. Japonya'nın en büyük partisinin adı da LDP. Üstelik açılımı bizdekinin aynısı: Libe...