31 Mart 2011 Perşembe

"Katli Vaciptir"

Oral Çalışlar bugün Osmanlı tarihine Aleviler üzerinden dalış yapmış:

Unutmayalım bundan 600 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu’nun şeyhülislam fetvalarında Aleviler için “Katli vacip” deniliyordu.

Unutmayalım, bundan 600 yıl önce değil Şeyhülislam fetvası, "Şeyhülislam" diye bir makam bile yoktu. Bu ünvan ilk olarak 1424'te Molla Fenari'ye verilmiştir. Bkz. Encyclopedia of the Ottoman Empire.

Hadi onu kıl payı tutturdu diyelim, daha da önemlisi şeyhülislam Ebussuud efendinin söz konusu fetvayı vermesinin yüzyıl sonra olması (1548). Bkz. The Shiites of Lebanon Under Ottoman Rule, 1516-1788. Bkz. Turkey's Alevi enigma: a comprehensive overview. Fetvada geçen kelimenin de "Alevi" olmadığını hatırlatalım. Öyle olsaydı padişahın Bektaşilere da savaş açması gerekirdi.

Kasım Bekir İstiklal Harbi Hatıratı
Ali Teoman Niye Nurten Ay Adını Kullandı
Fazilet Partisi Hakkındaki Kapatma Kararı
Hürrem Sultan Kaç Yılında Öldü
Birinci Viyana Kuşatması Kaç Yılında Yapıldı

LDP Tek Başına İktidar

Bahsettiğim LDP bizim yunus logolu parti değil. Japonya'nın en büyük partisinin adı da LDP. Üstelik açılımı bizdekinin aynısı: Libe...