20 Nisan 2011 Çarşamba

Mirsad Ne Demek

Post Hoc, Ergo Proctor Hoc yazısında Hilmi Yavuz'un yaptığı Latince alıntının hatalı olduğunu tespit etmiştik. Aynı yazıda Muallim Naci'den yapılan alıntı da hatalı:

Muallim Naci'nin şu beytini hatırlayarak: "İhtilafatıyle dehrin uğraşmada zevk yok/ Zevk, anın mirsad-ı ibretten temaşasındadır."

Alıntının yanlış olduğu, aruz veznine uymamasından belli. Doğrusu şöyle olacak:

İhtilâfâtıyle uğraşmakda dehrin zevk yok
Zevk, anın mirsâd-ı ibretten temâşâsındadır.

Vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

Burada bitmiyor: Hilmi Yavuz şöyle devam etmiş:

Ama ibret aynasından değil de, eğlen ve aynasından!

"Eğlen ve" derken kast ettiği, 'eğlence' olsa gerek. Fakat "mirsâd" ayna değil gözetleme yeri, rasat yeri demektir.

Beyti internette aradığımızda Ömer Asım AKSOY'un Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde yukarıda düzelttiğimiz şekliyle, bazı yazılarda ise "mir'ât-ı ibretten" şekliyle yer aldığını görüyoruz. Hilmi Yavuz mirsad ile mir'ât'ı karıştırmış. Çünkü mir'ât, ayna demek.
ayna
* Tespit, sairtali'ye aittir.49'lar Davası - Şerafettin Elçi
Can Dündar-Abdurrahim Tunçak Görüşmesi
Pogrom Ne Demek
Deniz Baykal Ne Zaman İstifa Etti
Bakara Ne Demek

LDP Tek Başına İktidar

Bahsettiğim LDP bizim yunus logolu parti değil. Japonya'nın en büyük partisinin adı da LDP. Üstelik açılımı bizdekinin aynısı: Libe...