21 Ağustos 2012 Salı

Gazi Halep

Hasan Celal Güzel 18 Ağustos tarihli yazısında Halep'e değinmiş.

Halep'i Türkmen diyarı diye nitelemiş. Yazısının başlığını oluşturan Gazihalep ismi de kendisinin bu şehre izafe ettiği isim.

Bunlara girmeyeceğiz. Ele alacağımız konu Misak-ı Milli olacak çünkü yazarımız tarih bilimini sarsacak bir iddiada bulunarak Halep'in Misak-ı Milli sınırları içinde olduğunu ileri sürmüş.

Yazının ilgili kısmını alıntılayalım:

Ne yazık ki bu bilgi doğru değil.

Etnik veriler doğru olabilir ama bunların sağlamasını yapmaya gerek yok. Söz gelimi Bakü dahi Misak-ı Milli sınırları içinde değildir. Zira Misak-ı Milli sınırları etnik değil siyasi ve hukuki niteliktedir.

Misak-ı Milli, bilindiği üzere ülkenin Mondoros Ateşkes Antlaşması imzalandığında işgal edilmemiş topraklarını esas almaktadır. Ayrıca Batı Trakya'ya ve Kars, Ardahan ve Batum vilayetlerine ilişkin talepler içermektedir.

Mondoros Ateşkes Antlaşması imzalandığında Halep dahil bugünkü Suriye'nin tamamı Fransız işgaline zaten girmişti. Ayrıca Erzin, Dörtyol ve Hassa ilçeleri dışında bugünkü Antakya da fiilen Fransız işgali altındaydı.

Atatürk'ün Misak-ı Milli ile talep ettiği topraklar ise İttifak Devletleri'nin ateşkesten sonra işgal ettikleri topraklar yani Musul, Kerkük, Antep, Maraş, Urfa, Adana gibi vilayetlerdir.

Mondoros Ateşkesi imzalandığında Fransız işgaline girmiş bulunan topraklar üzerinde yani Halep, Şam vs. üzerinde ise hak iddia edilmemiştir.

Dolayısıyla Halep'in iddia edildiği gibi Misak-ı Milli'ye dahil olması söz konusu değildir.

Halep, yazarımızın dediği gibi etnik olarak Gaziantep'le aynı yapıda olabilir (ki o da epey su götürür) fakat şu bir gerçek ki bu iki şehrin yolları uluslararası hukuk bakımından 1. Dünya Savaşı'nın bitiminde ayrılmıştır. Bu iki şehir üzerinden yapılan kıyas hatalıdır.

LDP Tek Başına İktidar

Bahsettiğim LDP bizim yunus logolu parti değil. Japonya'nın en büyük partisinin adı da LDP. Üstelik açılımı bizdekinin aynısı: Libe...